Klimacontrol AS  er et automatikkentreprenør etablert i 1997, og er blant de største aktørene i vårt marked. Selskapet har østlandsområdet som hovedarbeidsområde, men har også kontrakter i andre deler av landet så vel som utenfor Norges grenser.

KlimaControl er et ”systemhus” noe som er veldig typisk i andre deler av Europa, og som vi ser nå også har utviklet seg i Norge. Vi sitter med kunnskap innen automatikk og styringssystemer for næringsbygg i alle ledd, fra lokal regulering av klima i hvert enkelt rom til styring av de sentrale hovedanleggene i bygget. Produktene kjøpes fra anerkjente leverandører i vår bransje, og settes sammen til systemløsninger tilpasset det norske markedet. Levering av PC-baserte styringssystemer med programvare tilpasset bruker sitt behov enten lokalt på bygget eller som nettbaserte løsninger via internett.

Integrasjon av ulike datasystemer til felles plattform for SD-anlegg er en del av våre arbeidsoppgaver. Levering av VVS-tavler inngår også normalt i vårt leveringsomfang.

Vi har velutviklede og gjennomprøvde systemløsninger, utviklet med prosjekteringsverktøy for produksjon av elektriske skjema, funksjonsbeskrivelser og programvare.

Kursing og opplæring av brukere er en del av vårt leveringsomfang.  Serviceavtaler skreddersys og tilpasses vår kunde/bruker sin organisasjon.

Vi er for tiden 30 ansatte , noen med lang erfaring og noen nyutdannede.

KlimaControl AS er en godkjent lærlingebedrift, og har for tiden 1 lærling ansatt.

Våre kunder er i hovedsak entreprenører og byggherrer/sluttbrukere. Totalentrepriser og samspillskontrakter er en stor del av våre kontrakter, hvor vi kan være med på å påvirke løsninger som er ”fornuftige” og kostnadsriktige for sluttbruker.

Vi er en samtalepartner i ”tekniske totalløsninger” for moderne næringsbygg.

                                                                                                  

KlimaControl AS, Ole Deviks vei 46, 0668 Oslo | Telefon (+47) 23 17 43 50 | Org.nr. 979 122 314